Mijn naam is Rudi Theunis. Op zeer jonge leeftijd was ik al gefascineerd  door fotografie. Als achtjarige nam ik regelmatig de pocketcamera van  mijn ouders en fotografeerde (zonder hun medeweten) mijn omgeving. Mijn  moeder was vaak verrast dat er weer zoveel landschappen zonder mensen  tussen haar net ontwikkelde dia’s zaten. Toen ik 12 werd, kreeg ik een  Olympus Trip 35 als verjaardagscadeau. Dat was mijn eerste  kleinbeeld(compact)camera, en ook het begin van een echte liefde voor de  fotografie.
Na het behalen van een bachelordiploma in de  informatica besloot ik om mijn fotografie in goede banen te leiden. Ik  was ondertussen al bezig met het fotograferen in zwart-wit en had een  eigen donkere kamer (ja… dat was nog in de analoge tijd). Ik had echter  een behoefte om me verder te vervolmaken. In die tijd bestond internet  nog niet, en de alternatieven waren beperkt tot het lezen van boeken of  tijdschriften, of het volgen van een opleiding. Ik besloot een opleiding  te volgen in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Hasselt.  Deze opleiding was supertof en gaf me de basiskennis voor goede  composities, studiobelichting, en een uitstekende technische kennis van de analoge  fotografische processen alsook de liefde voor kunstfotografie.
My name is Rudi Theunis. I was already fascinated by photography at a very young age. As an eight-year-old, I regularly took my parents' pocket camera and photographed (without their knowledge) my surroundings. My mother was often surprised that there were so many landscapes without people between her newly developed slides. When I turned 12, I received an Olympus Trip 35 as a birthday present. That was my first 35mm (compact) camera, and also the start of a real love for photography.
After obtaining a bachelor's degree in computer science, I decided to steer my photography in the right direction. In the meantime, I was already busy shooting in black and white and had my own dark room (yes ... that was still in the analogue time). However, I had a need to further perfect myself. At that time, the internet did not yet exist, and the alternatives were limited to reading books or magazines, or following a course. I decided to follow a course at the Municipal Academy of Fine Arts in Hasselt. This training was super cool and gave me the basic knowledge for good compositions, studio lighting, and excellent technical knowledge of analogue photographic processes. Here I also gained the love for art photography.

You may also like

Back to Top